Adhan Iqamah
Fajr
Sunrise -
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha